Gói cước tích hợp VNPT-CA và VNPT-TAX
10/05/2018
4611
Gói tích hợp CA + TAX là gói dịch vụ tích hợp của 02 dịch vụ: chứng thư số cơ bản dành cho tổ chức, doanh nghiệp VNPT-CA và kê khai thuế qua mạng VNPT-TAX.

      1.      Tên Gói cước: Gói cước tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX.

2.      Mô tả tính năng:

Gói bao gồm chứng thư số cơ bản (OID Standard) dành cho các tổ chức, doanh nghiệp và sử dụng phần mềm VNPT-TAX để khai thuế.

3.      Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA + VNPT-TAX trên địa bàn tỉnh Long An.

4.      Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

5.      Chính sách giá cước:

a.      Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới gói tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá

dịch vụ

Giá Token

Tổng gói cước

1

VNPT-CA + VNPT TAX 01 năm

12 tháng

1.273.000

550.000

1.823.000

2

VNPT-CA + VNPT TAX 02 năm

24 tháng

2.190.000

550.000

2.740.000

3

VNPT-CA + VNPT TAX 03 năm

36 tháng

3.112.000

Đã bao gồm trong gói cước

3.112.000

b.      Chính sách dành cho khách hàng gia hạn gói tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

VNPT-CA + VNPT TAX 01 năm

12 tháng

1.273.000

2

VNPT-CA + VNPT TAX 02 năm

24 tháng

2.191.000

3

VNPT-CA + VNPT TAX 03 năm

36 tháng

2.912.000

         - Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;

         -  Dịch vụ VNPT-CA trong gói tích hợp là gói cước OID Standard;
  - T
rường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.

 
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 22200710
Đang online: 1