VNPT Long An thông báo về việc thực hiện thu phí dịch vụ thu cước Viễn Thông – Công nghệ thông tin tại địa chỉ khách hàng.
20/03/2020
280
Nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán các dịch vụ viễn thông – Công nghệ thông tin qua hình thức điện tử, ngân hàng nhằm tiến đến mục tiêu không dùng tiền mặc của chính phủ. VNPT Long An thực hiện thu phí dịch vụ thu cước tại nhà khách hàng.
Căn cứ vào Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ vào văn bản số 4351/UBND-KT ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Long An về việc yêu cầu các Sở, Ngành tỉnh và UBND các huyện/thị/thành phố khuyến khích đơn vị và CBCNV, người lao động thực hiện thanh toán cước viễn thông qua hình thức điện tử, ngân hàng nhằm tiến tới hoàn thành mục tiêu không dùng tiền mặt của Chính phủ;
Căn cứ văn bản số 6999/UBND-VHXH Ngày 11/12/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thu phí dịch vụ bưu chính, viễn thông tại khu vực đô thị bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;
 “VNPT Long An trân trọng thông báo đến Quý khách hàng: Từ ngày 01/6/2020, Đơn vị sẽ thực hiện thu phí dịch vụ thu cước Viễn thông - Công nghệ Thông tin tại địa chỉ khách hàng với mức phí là 5.000 đồng/hóa đơn (Không áp dụng đối với các khách hàng cá nhân đăng ký thanh toán cước tại các Điểm giao dịch của VNPT, Ví VNPT Pay, Ngân hàng và các hình thức thanh toán trực tuyến,…).
        Quý khách hàng có thể đăng ký lại hình thức thanh toán trực tiếp với Nhân viên thu cước hoặc các Điểm giao dịch của VNPT trước ngày 30/6/2020. Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ (0272)800126”.
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 21006607
Đang online: 2