Gói cước tích hợp dành cho khách hàng tổ chức - doanh nghiệp
31/10/2018
3035
VinaPhone triển khai các gói cước tích hợp dành cho khách hàng là tổ chức - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
GÓI CƯỚC TÍCH HỢP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
I.     Quy định về Khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp:
a- Khách hàng doanh nghiệp (KHDN): là các doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp. Trong đó:
- Các doanh nghiệp bao gồm: công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân/nhà nước…
- Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: cơ quan Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ (gồm cả các cơ quan trực thuộc Chính phủ), các UBND, HĐND, các cơ quan chuyên môn của UBND và cơ quan đại diện các Bộ tại địa phương…
- Đơn vị sự nghiệp bao gồm: các viện nghiên cứu, bệnh viện, trường học…
b- Thuê bao KHDN:  là thuê bao:
- Do doanh nghiệp đứng tên trên hợp đồng.
- Cá nhân đứng tên nhưng cá nhân đó phải có giấy xác nhận của doanh nghiệp về việc thuê bao cá nhân đó đang làm việc tại doanh nghiệp. Các thuê bao trong cùng một doanh nghiệp phải có chung một  mã doanh nghiệp (mã cơ quan) trên hệ thống.
c- Thuê bao KHDN sử dụng dịch vụ trả sau thuộc các trường hợp:
- Thuê báo ký hợp đồng trả sau hòa mạng mới
- Thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều đang không hưởng khuyến mãi khác khôi phục sử dụng dịch vụ Vinaphone.
- Thuê bao trả trước chuyển đổi sang trả sau.
. Quy định đăng ký gói:
- Cước hòa mạng: 35.000đồng/lần(Đã có VAT-Áp dụng cho thuê bao trảsau hoà mạng mới và thuê bao trả trước chuyển sang trả sau).
- Cước thuê bao: 49.000đồng/thuê bao/tháng (Đã có VAT).
- Phí SIM: Thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành.
- Cước gói đăng ký: Thu theo tháng (mức cước cam kết khách hàng phải đóng trong tháng hòa mạng được thu theo quy định)
. Nội dung gói cước tích hợp : (Giá đã có VAT-Chưa bao gồm cước thuê bao tháng)
Tên gói Cước gói (VNĐ/ tháng) Lưu  lượng bao gồm trong gói  
 
 
 
 
 
Data
Thoại (phút) SMS (bản tin)
Nội mạng VNP   Nội mạng VNPT (Vina + Mobi)  Trong nước
(DNK)
Nội mạng VNP Nội mạng VNPT (Vina + Mobi) Trong nước
(DNK)
DN-45 45.000 1.500            
DN-145 145.000   1.500          
DN-101 101.000     300        
VIP-99 99.000  1.500     300     MAX 
VIP-119 119.000  1.500     300     MAX 100
VIP-169 169.000   1.500         MAX 
VIP-179 179.000     300     300 MAX 100 
VIP-289 289.000     500     500 MAX 200
SMS-15 15.000       300      
Voice 35,000     50        
DN-50 Cước TB 0 đồng 50,000 1.000   0 0     0
DN-89
Cước TB 0 đồng
89,000 2.500   50 50     2GB/ngày
DN-189
Cước TB 0 đồng
189,000 5.000   100 100     4GB/ngày
 
Tên gói Giá gói/tháng
(chưa bao gồm cước thuê bao – đã có VAT)
Lưu lượng gọi miễn phí trong gói Ưu đãi khác
Thoại nội mạng VNPT Thoại nội mạng VNPT + MBF  
DN45 45.000 1500 phút -  (*)
DN145 145.000   1500 phút  (*)
Tặng: 300.000đ cước/thuê bao đại diện/tháng (DN có 11 thuê bao trở lên)
Tặng: 500.000đ cước/thuê bao đại diện/tháng (DN có 31 thuê bao trở lên)
Thời gian cam kết sử dụng: 18 tháng
-Giảm 50% giá gói MAX/MAX100/MAX200 cho mỗi thuê bao trả sau hòa mạng mới đăng ký sử dụng.
-Ưu đãi giảm 50% cước thuê bao trong 6 tháng cuối kỳ (áp dụng cho thuê bao HMM đăng ký gói DN45)
 
Tên gói Giá gói/tháng
 (chưa bao gồm cước thuê bao – đã có VAT)
Quyền lợi gói
DN74 74.000 - Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VNP
DN84 84.000 - Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng VNP
- Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng VNPT không gới hạn số lượng/thời lượng/cuộc gọi
- Miễn phí 30SMS trong nước (bao gồm cả SMS nội mạng VNP)
+ Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18, 24,36, 48, 60 tháng
+ Trong thời gian cam kết sử dụng gói cước thuê bao không được phép hủy gói, chuyển đổi sang hình thức thuê bao trả trước.

+ Được phép nâng cấp từ gói thấp lên gói cao
. Quy định sử dụng gói cước tích hợp (MỚI):
- Thoại nội mạng VNPT: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi: Nội mạng VNP (không bao gồm Video Call), cố định VNPT/Gphone toàn quốc. Tổng thời lượng miễn phí tháng là 1.500phút/tháng/thuê bao.
- Thoại liên kết: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi: Nội mạng VNP, MobiFone (không bao gồm Video Call), cố định VNPT/Gphone toàn quốc. Tổng thời lượng miễn phí tháng là 1.500phút/tháng/thuê bao.
- Thoại trong nước: Gọi nội mạng VNPT và các hướng di động, cố định các mạng khác trong nước (sử dụng tối đa số phút trong gói, không giới hạn số lượng/thời lượng cuộc gọi).
- Thuê bao sử dụng miễn phí dung ượng tích hợp trong gói/tháng. Nếu sử dụng quá dung lượng tích hợp tương ứng của gói vá các cuộc gọi sang mạng khác (ngoài các hướng gọi quy định của từng gói cước), sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định hiện hành.
- Cước liên lạc trong nước ngoài gói:
          + Cước gọi nội mạng VNPT       : 880 đồng/phút
          + Cước gọi ngoại mạng              : 980 đồng/phút
          + Cước nhắn tin nội mạng          : 290 đồng/phút
          + Cước nhắn tin ngoại mạng      : 350 đồng/phút
Bảng giá các gói cước khuyến mại
- KHDN tham gia chương trình được lựa chọn đăng ký một trong các gói cước khuyến mại ưu đãi để sử dụng miễn phí các dịch vụ như: cuộc gọi (Thoại); tin nhắn (SMS), dữ liệu (Data). Thời gian cam kết và sử dụng trong 18 tháng kể từ tháng đăng ký.
- Gói SMS-15 là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:
+ Gói cước này được bán kèm với các gói cước DN/VIP nếu khách hàng có nhu cầu.
+ Thời hạn sử dụng gói SMS-15 theo thời hạn sử dụng của gói cước khuyến mại đăng ký. Khách hàng có thể hủy gói cước này và cần ra ĐGD tại VNPT-TTP ký hợp đồng hòa mạng để thực hiện.
+ Hiệu lực gói SMS-15 (sử dụng/hủy) từ tháng kế tiếp tháng đăng ký/hủy.
- Gói Voice ngoại mạng là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:
+ Gói Voice chỉ được áp dụng cho các gói cước có hướng gọi/SMS nội mạng VinaPhone  (như gói DN45/VIP99/VIP119) ngoài ra không áp dụng với gói cước khác.
Gói MAX/MAX100/MAX200 được tích hợp vào gói VIP99/119/169/179/289:
+ Khi đăng ký gói cước VIP thì gói MAX/MAX100/MAX200 tương ứng sẽ được  kích hoạt ngay và sử dụng theo quy định hiện hành.
+ Trong quá trình sử dụng, khách hàng KHÔNG được:
   Hủy gói MAX/MAX100/MAX200.
   Nâng cấp/giảm cấp gói MAX/MAX100/MAX200.
   Đăng ký thêm các gói MI khác.
+ Trong quá trình sử dụng, nếu thuê bao bị bóp băng thông sẽ được mời mua thêm gói cước  phụ Data theo chính sách hiện hành của VinaPhone (ví dụ gói X10: 300MB/10.000đ).
+ Nếu thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều đang không hưởng khuyến mại khác khôi phục sử dụng dịch vụ đăng ký gói cước VIP-99/119/169/179/289 thì gói MI trước đó (nếu có) sẽ bị hủy.
Cho phép nâng cấp gói Data nằm trong gói tích hợp (không cho phép giảm cấp, chỉ cho phép giảm cấp gói Data đối với các gói đã thực hiện nâng cấp).
Nguyên tắc nâng cấp như sau: 
** Gói VIP cho khách hàng Doanh ngiệp:
- Gói Max nâng cấp lên gói Max100:  thu thêm 15.000đ vào giá gói cước
- Gói Max nâng cấp lên gói Max200:  thu thêm 60.000đ vào giá gói cước
- Gói Max100 nâng cấp lên gói Max200:  thu thêm 45.000đ vào giá gói cước
** Hiệu lực của gói nâng cấp: từ tháng kế tiếp tháng nâng cấp và kéo dài trong thời gian hưởng khuyến mại còn lại của gói cước tích hợp. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng lại gói Data tích hợp ban đầu trong gói cước đăng ký cần làm thủ tục tại các ĐGD, gói cước sẽ có hiệu lực từ tháng kế tiếp (chỉ áp dụng giảm cấp gói Data cho các gói đã thực hiện nâng cấp). Sau giảm cấp có hiệu lực thì tính giá gói như đươn giá áp dụng hiện hành.
** Số lần thực hiện: chỉ cho phép thực hiện một lần (01 lần) trong tháng đối với việc nâng cấp hoặc giảm cấp. Không cho phép thực hiện đồng thời nâng cấp và giảm cấp trong tháng. Không cho phép nâng cấp/giảm cấp trong tháng cuối cùng của chu kỳ khuyến mại.
** Cách thực hiện nâng cấp: sử dụng SMS theo cú pháp:
[Tên gói cước] gửi 888
Ví dụ: nâng cấp gói Max lên Max100: soạn MAX100 gửi 888
II.    Chuyển đổi gói cước
- Cho phép chuyển đổi giữa các gói cước với nhau. Khách hàng cần ra điểm giao dịch tại VNPT-TTP ký hợp đồng hòa mạng để thực hiện chuyển đổi.
- Số lần chuyển đổi: Mỗi khách hàng có hạn mức tối đa 03 lần để đăng ký chuyển đổi gói cước trong chu kỳ hưởng khuyến mại.
- Gói cước chuyển đổi có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp tháng chuyển đổi trong thời gian còn lại của chu kỳ cam kết sử dụng 18 tháng đối với gói cước đăng ký lần đầu tiên.
- Nếu gói cước khuyến mại có kèm gói SMS-15 khi chuyển đổi sang gói VIP-99/119/169/179/289 thì gói SMS-15 không còn hiệu lực.
III.   Các quy định khác
- Các cuộc gọi miễn phí bao gồm cả các cuộc gọi Call Forward/chuyển vùng trong nước theo hướng quy định tương ứng trong gói cước khuyến mại đăng ký.
- Trong thời gian cam kết sử dụng, nếu khách hàng chấm dứt Hợp đồng sau đó khôi phục lại Hợp đồng sẽ không được tiếp tục hưởng ưu đãi gói cước.
- Trong thời gian cam kết sử dụng, nếu thuê bao bị khóa 2 chiều, sau khi khôi phục lại và thanh toán hết cước nợ đọng sẽ được tiếp tục hưởng ưu đãi gói cước của chương trình. Thời gian sử dụng được tính tiếp tục từ tháng khôi phục lại thuê bao (các tháng hưởng ưu đãi gói cước còn lại kể từ thời điểm thuê bao đăng ký gói cước khuyến mại đầu tiên).
- Khách hàng đã đăng ký gói cước VIP250/VIP350/iTouch/BB/IPLUS sẽ không được đăng  ký thêm gói cước khuyến mại và ngược lại. Khách hàng muốn đăng ký gói cước khuyến mại cần hủy gói cước cũ hoặc ngược lại.
- Các thuê bao tham gia chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình khuyến mại gọi nội mạng miễn phí khác (nếu có).
- Tổng số phút thoại/bản tin SMS /data miễn phí trong gói được sử dụng trong tháng. Tổng số phút thoại /bản tin SMS/data miễn phí trong gói không sử dụng hết trong tháng sẽ không được cộng dồn cho tháng sau.
- Số lượng data miễn phí được tính trừ trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu trong nước, không bao gồm dữ liệu phát sinh khi khách hàng sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu ở nước ngoài trong quá trình chuyển vùng quốc tế.
IV. Tra cứu số phút miễn phí sử dụng
- Soạn ALODN gửi 900.  Hệ thống trả về nội dung số phút/SMS miễn phí còn lại sử dụng trong tháng. Nội dung bản tin SMS trả về:
Dung luong mien phi goi cuoc [Tên gói cước] con lai cua Quy khach trong thang [n] tạm tinh den ngay [dd/mm/yyyy] là: [xxyyzz] phut; [yyy] SMS.  Tong dung luong mien phi  duoc su dung [M] phut; [N]SMS. Cam on da su dung VinaPhone!
V.   Miễn cước cam kết số đẹp chương trình Thỏa sức chọn số
-  Các thuê bao của doanh nghiệp đăng ký các gói cước/gói cước tích hợp trong chương trình “VinaPhone đồng hành cùng doanh nghiệp” được miễn cước cam kết số đẹp với mức cam kết từ 400.000đ/tháng trở xuống.
- Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng số đẹp làm hotline để giải đáp, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng sẽ được chọn số đẹp có mức cam kết 600.000đ/tháng/thuê bao trên trang Thỏa sức chọn số và được miễn cước cam kết với điều kiện sau:
+ Doanh nghiệp hòa mạng mới từ 30 thuê bao trở lên, được chọn 01 số đẹp.
+ Doanh nghiệp hòa mạng mới từ 50 thuê bao trở lên, được chọn 02 số đẹp.
VI.  Tặng cước cho thuê bao đại diện
- Thuê bao đại diện được hưởng cước tặng trong thời gian 12 tháng kể từ tháng đầu tiên nhận được cước tặng. Nếu trong thời gian hưởng KM, doanh nghiệp không duy trì đủ số lượng thuê bao trong nhóm để được hưởng KM, thì sẽ không được hưởng cước tặng thuê bao đại diện. Sau khi duy trì đủ số lượng thuê bao theo quy định, thuê bao đại diện lại tiếp tục được hưởng cước tặng. Thời gian hưởng khuyến mại cước tặng được tính tiếp tục từ tháng duy trì lại đủ số lượng thuê bao quy định (các tháng hưởng KM còn lại kể từ thời điểm tháng đầu tiên thuê bao được hưởng cước tặng thuê bao đại diện).
- Chi tiết mức cước tặng thuê bao đại diện như sau: (Cước tặng chỉ được sử dụng trong tháng và không được chuyển đổi số tiền cước còn thừa trong tháng cho TB khác)
+ Doanh nghiệp có từ 11 đến 30 thuê bao, tặng cước trị giá 300.000đ/tháng (đã bao gồm VAT) cho 01 thuê bao đại diện.
+ Doanh nghiệp có từ 31 thuê bao trở lên, tặng cước trị giá 500.000đ/tháng (đã bao gồm VAT) cho 01 thuê bao đại diện. Cứ mỗi 30 thuê bao tăng thêm, tặng cước thêm cho 01 thuê bao đại điện trị giá 500.000đ/tháng (đã bao gồm VAT).
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 22200683
Đang online: 5