Dịch vụ chứng thực chữ kí số VNPT - CA
10/05/2018
5331

Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), dịch vụ VNPT-CA được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số vào ngày 15/9/2009. VNPT vinh dự là đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.
Chữ ký số là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số đã được chứng minh đảm bảo về tính an ninh và được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký của doanh nghiệp.
DV chứng thực chữ ký số VNPT-CA thực chất là một dịch vụ nhằm để xác thực (chứng minh) rằng chữ ký mà doanh nghiệp đang sử dụng để giao dịch trên internet là chữ ký của doanh nghiệp đó (để tránh tình trạng giả mạo chữ ký doanh nghiệp để trục lợi, lừa gạt ....). 

Một trong những ứng dụng quan trọng của DV chứng thực chữ ký số VNPT-CA là khai thuế qua mạng:
Hiện nay, để tiết kiệm thời gian và chi phí, Cục thuế khuyến khích doanh nghiệp khai thuế qua mạng. Do đó, doanh nghiệp muốn đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet cần có chữ ký số do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.

*Trình tự đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet:
Bước 1 - Đăng ký chữ ký số bằng cách liên hệ 0272.800126.
Bước 2 - Thực hiện kê khai thuế qua mạng:
- Ký tên trên tờ khai thuế: làm theo hướng dẫn tại đây.
- Nộp tờ khai trực tiếp tại cổng thông tin của ngành Thuế thông qua hệ thống khai thuế qua mạng theo hướng
dẫn tại đây.


Ứng dụng trong thương mại điện tử

- Chứng thực người tham gia giao dịch, xác thực tính an toàn của giao dịch điện tử qua mạng Internet. Ví dụ: xác
thực danh tính người gửi thông tin, ký duyệt tài liệu qua môi trường mạng,.. 
- Chứng thực tính nguyên vẹn của hợp đồng, tài liệu…. 
- Internet banking (chuyển tiền qua mạng) 
- Giao dịch chứng khoán 
- Mua bán, đấu thầu qua mạng.
 
Ứng dụng trong chính phủ điện tử
- Khai sinh, khai tử 
- Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ 
- Khai báo hải quan điện tử, thuế điện tử 
- Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế, giáo dục,…

Lợi ích khi ứng dụng chứng thư số VNPT-CA:

Khả năng cung cấp dịch vụ VNPT-CA của VNPT Long An

Mẫu hợp đồng dịch vụ
Phiếu yêu cầu dịch vụ

Bảng giá cước gói dịch vụ VNPT-CA dành cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

1.  Gói cước OID Standard:

1.1. Tên Gói cước: Organization ID Standard (OID Standard).

1.2. Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
Ký số (Document Signing).
Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

1.3. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên địa bàn tỉnh Long An.

1.4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

1.5. Chính sách áp dụng:

a. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá

dịch vụ

Giá Token

Tổng gói cước

1

OID Standard 01 năm

12 tháng

1.273.000

550.000

1.823.000

2

OID Standard 02 năm

24 tháng

2.190.000

550.000

2.740.000

3

OID Standard 03 năm

36 tháng

3.112.000

Đã bao gồm trong gói cước

3.112.000

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

OID Standard 01 năm

12 tháng

1.273.000

2

OID Standard 02 năm

24 tháng

2.191.000

3

OID Standard 03 năm

36 tháng

2.912.000

      - Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.

2.   Gói cước OID Pro:

2.1.  Tên Gói cước: Organization ID Pro (OID Pro).

2.2.  Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
Ký số (Document Signing).
Bảo vệ Email (Email protect).
 Xác thực người dùng (Authentication).
Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

2.3. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên địa bàn tỉnh Long An.

2.4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

2.5. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá

dịch vụ

Giá Token

Tổng gói cước

1

OID Pro 01 năm

12 tháng

5.500.000

550.000

6.050.000

2

OID Pro 02 năm

24 tháng

9.900.000

550.000

10.450.000

3

OID Pro 03 năm

36 tháng

13.200.000

550.000

13.750.000

2.6.  Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

OID Pro 01 năm

12 tháng

5.500.000

2

OID Pro 02 năm

24 tháng

9.900.000

3

OID Pro 03 năm

36 tháng

13.200.000

      - Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.

3.  Gói cước Staff ID Standard:

3.1. Tên Gói cước: Staff ID Standard.

3.2. Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
Ký số (Document Signing).
Bảo vệ Email (Email protect).
Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

3.3. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên địa bàn tỉnh Long An.

3.4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

3.5. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá

dịch vụ

Giá Token

Tổng gói cước

1

Staff ID Standard 01 năm

12 tháng

330.000

165.000

495.000

2

Staff ID Standard 02 năm

24 tháng

605.000

165.000

770.000

3

Staff ID Standard 03 năm

36 tháng

770.000

165.000

935.000

3.6. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

Staff ID Standard 01 năm

12 tháng

330.000

2

Staff ID Standard 02 năm

24 tháng

605.000

3

Staff ID Standard 03 năm

36 tháng

770.000

      - Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT
Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.

4.  Gói cước Staff ID Pro:

4.1. Tên Gói cước: Staff ID Pro.

4.2. Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
Ký số (Document Signing).
 Bảo vệ Email (Email protect).
Xác thực người dùng (Authentication).
-
 Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

4.3. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên địa bàn tỉnh Long An.

4.4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

4.5. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá

dịch vụ

Giá Token

Tổng gói cước

1

Staff ID Pro 01 năm

12 tháng

660.000

165.000

825.000

2

Staff ID Pro02 năm

24 tháng

1.100.000

165.000

1.265.000

3

Staff ID Pro03 năm

36 tháng

1.430.000

165.000

1.595.000

4.6. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

Staff ID Pro 01 năm

12 tháng

660.000

2

Staff ID Pro02 năm

24 tháng

1.100.000

3

Staff ID Pro03 năm

36 tháng

1.430.000

      - Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT
Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.

5.   Gói cước Device ID:

5.1.  Tên Gói cước: Device ID.

5.2.   Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
Sử dụng cho các thiết bị ký số tự động.
Độ dài cặp khóa: 2048-bit.

5.3.  Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên địa bàn tỉnh Long An.

5.4.   Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

5.5.   Chính sách gói cước:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

Device ID 01 năm

12 tháng

5.500.000

2

Device ID 02 năm

24 tháng

8.800.000

3

Device ID 03 năm

36 tháng

11.000.000

      -   Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT.

Bảng giá cước gói dịch vụ VNPT-CA dành cho khách hàng cá nhân

1.  Gói cước Personal ID Standard:

1.1. Tên Gói cước: Personal ID Standard.

1.2. Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho cá nhân với các tính năng chính sau:
 -  Ký số (Document Signing).
Bảo vệ Email (Email protect).
-  Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

1.3. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng cán nhân đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên địa bàn tỉnh Long An.

1.4.  Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

1.5.  Chính sách gói cước:

a. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá

dịch vụ

Giá Token

Tổng gói cước

1

Personal ID Standard 01 năm

12 tháng

220.000

165.000

385.000

2

Personal ID Standard 02 năm

24 tháng

385.000

165.000

550.000

3

Personal ID Standard 03 năm

36 tháng

550.000

165.000

715.000

b.  Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

Personal ID Standard 01 năm

12 tháng

220.000

2

Personal ID Standard 02 năm

24 tháng

385.000

3

Personal ID Standard 03 năm

36 tháng

550.000

            - Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;

- Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.

2.    Gói cước Personal ID Pro:

2.1. Tên Gói cước: Personal ID Pro.

2.2. Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho cá nhân với các tính năng chính sau:
Ký số (Document Signing).
Bảo vệ Email (Email protect).
Xác thực người dùng (Authentication).
Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

2.3. Đối tượng áp dụng:Các khách hàng cán nhân đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên địa bàn tỉnh Long An.

2.4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2018.

2.5. Chính sách gói cước:

a. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá

dịch vụ

Giá Token

Tổng gói cước

1

Personal ID Pro 01 năm

12 tháng

550.000

165.000

715.000

2

Personal ID Pro 02 năm

24 tháng

990.000

165.000

1.155.000

3

Personal ID Pro 03 năm

36 tháng

1.320.000

165.000

1.485.000

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA:

Đơn vị tính: VNĐ

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

Personal ID Pro 01 năm

12 tháng

550.000

2

Personal ID Pro 02 năm

24 tháng

990.000

3

Personal ID Pro 03 năm

36 tháng

1.320.000

           - Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
    
- Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.
 
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 21743187
Đang online: 6