Bảng giá cước DV VNPT-CA 1,2,3,6 tháng
10/10/2018
2217
BẢNG GIÁ CƯỚC  DỊCH VỤ VNPT CA GÓI 1,2,3,6 THÁNG
1.1. Gói cước Staff ID Standard:                                                            
STT Tên gói cước Tính năng Thòi hạn sửdụng Giá cước dịch vụ
1 Staff ID Standard
  • Ký số văn bản điện tử
  • Bảo vệ Email
 
01 tháng 66.000
2 02 tháng 82.500
3 03 tháng 99.000
4 06 tháng 165.000

1.2. Gói cước Staff ID Pro:                                 
 
STT Tên gói cước Tính năng Thời hạn sửdụng Giá cước dịch vụ
1 Staff ID Pro
  • Ký số văn bản điện tử
  • Bảo vệ Email
  • Xác thực nsười dùng
01 tháng 132.000
2 02 tháng 165.000
3 03 tháng 198.000
4 06 tháng 330.000
 
1.3. Gói cước Personal ID Standard:                                              
 
STT Tên gói cước Tính năng Thòi hạn sửdụng Giá cưóc dịch vụ
1 Personal ID Standard
  • Ký số văn bản điện tử
  • Bảo vệ Email
01 tháng 44.000
2 02 tháng 55.000
3 03 tháng 66.000
4 06 tháng 110.000
 
1.4. Gói cước Personal 1D Pro:                    
 
STT Tên gói cước Tính năng Thời hạn sửdụng Giá cước dịch vụ
1 Personal ID Pro
  • Ký số văn bản điện tử
  • Bảo vệ Email
  • Xác thực người dùng
01 tháng 88.000
2 02 tháng 110.000
3 03 tháng 143.000
4 06 tháng 275.000
 
Ghi chú: - Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.
- Các giá cước nêu trên đã bao gồm 10% VAT và có độ dài khóa 1024-bit

 
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 22200729
Đang online: 5