Gói cước gia đình
31/12/2013
3352

- Tên gói cước:Gói cước Gia đình

- Đặc điểm nổi bật của gói cước gia đình: Gói cước gia đình là gói cước dành riêng cho các thuê bao trả trước là thành viên trong cùng một gia đình. Khi tham gia gói cước gia đình, cước sử dụng dịch vụ của tất cả các thuê bao trong gói cước được tính trừ vào tài khoản của thuê bao chủ nhóm, đồng thời các thuê bao trong gói còn được hưởng các ưu đãi sau:

+ Tặng mỗi tháng 150 SMS nội mạng VinaPhone.

+ Ưu đãi giảm cước gọi giữa các thuê bao trong nhóm chỉ còn 590đ/phút;

+ Ưu đãi với gói cước data dùng chung cho cả nhóm với mức dung lượng miễn phí ở tốc độ 3G cao hơn 47% so với các gói Mobile Internet thông thường.

+ Hỗ trợ chủ nhóm kiểm soát mức chi tiêu của các thuê bao thành viên trong nhóm với tính năng Hạn mức sử dụng tối đa.

.Hướng dẫn sử dụng

1. Đối tượng đăng ký và sử dụng gói:

- Thuê bao đăng ký gói (thuê bao chủ nhóm): là thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều (trừ thuê bao ezCom).

- Thuê bao thành viên: là thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều.

2. Đăng ký gói:

- Thuê bao chủ nhóm soạn tin theo cú pháp DK_GD gửi 900 để đăng ký gói. Hệ thống sau khi trừ cước gói thành công sẽ trả về tin nhắn thông báo mật khẩu của nhóm. Thuê bao chủ nhóm có thể dùng mật khẩu này để soạn các lệnh điều khiển nhóm.

- Thuê bao chủ nhóm soạn tin GD_TV_Mật khẩu_Số thuê bao 1_Số thuê bao 2… gửi đến 900 để kết nạp các thành viên vào nhóm. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn chứa mã xác thực đến các thuê bao thành viên để xác nhận việc gia nhập nhóm. Việc kết nạp có hiệu lực kể từ 0h00 ngày kế tiếp.

- Để kiểm tra số thuê bao thành viên, chủ nhóm soạn tin GD_KT gửi 900. Nhóm chỉ được phép có từ 1 - 4 thành viên. Thuê bao thành viên có thể soạn tin tương tự để kiểm tra số thuê bao chủ nhóm.

- Với cùng 1 thành viên, thuê bao chủ nhóm chỉ được phép kết nạp vào nhóm tối đa 02 lần/tháng.

- Trường hợp thuê bao đang sử dụng các gói ưu đãi thoại như Talk24, các gói khuyến mại cục bộ V, TSAL, thì cần phải hủy gói đang sử dụng để có thể đăng ký/tham gia gói Gia đình.

Trạng thái thuê bao sau khi đăng ký gói

- Thuê bao chủ nhóm: không thay đổi so với trước khi thành lập nhóm.

- Thuê bao thành viên:

+ Được giữ nguyên hình thức thuê bao (VinaCard/Daily..)

+ Các tài khoản được bảo lưu đến khi thuê bao rời nhóm, hoặc thuê bao chủ nhóm hết tiền, hoặc thuê bao thành viên dùng hết Hạn mức sử dụng.

+ Thời hạn sử dụng: Áp dụng theo quy định của gói cước trả trước khách hàng sử dụng. Riêng đối với thuê bao VinaXtra, hạn sử dụng sẽ được kéo dài theo các quy định hiện hành khi thuê bao phát sinh các giao dịch như nạp thẻ, gọi, nhắn tin, hoặc truy cập Internet.

Nguyên tắc tính cước các thuê bao sau khi đăng ký gói

- Thuê bao chủ nhóm: Tính cước theo các mức cước của gói cước thuê bao đang sử dụng.

- Thuê bao thành viên:

+ Tính cước theo các mức cước của gói cước đã sử dụng từ trước khi gia nhập nhóm.

+ Trường hợp thuê bao chủ nhóm còn tiền và còn hạn sử dụng: cước phát sinh của thuê bao thành viên sẽ được tính trừ vào bộ tài khoản của thuê bao chủ nhóm theo đúng các quy định hiện hành về các tài khoản trả trước.

+ Trường hợp  thuê bao chủ nhóm hết tiền hoặc hết hạn sử dụng: cước  phát sinh của thuê bao thành viên sẽ được tự động trừ vào hệ thống tài khoản của thuê bao thành viên.

Thay đổi thành viên trong nhóm

- Để thay đổi thành viên, chủ nhóm soạn tin GD_TD_Mật khẩu_Số thuê bao cũ_Số thuê bao mới gửi 900.

- Phí thay đổi thành viên là 3.000đ/lần (trừ vào Tài khoản chính).

- Các quy định đối với thành viên cũ áp dụng như khi thành viên chủ động rời nhóm, hoặc khi nhóm bị hủy.

- Việc thay đổi thành viên có hiệu lực ngay. Trường hợp nhóm đang sử dụng gói data dùng chung, thuê bao thành viên sẽ tự động bị hủy gói data đã đăng ký trước khi gia nhập nhóm và được phép sử dụng gói data dùng chung ngay khi gia nhập nhóm.

3. Hạn mức sử dụng (HMSD) cho các thành viên trong nhóm

Định nghĩa HMSD:

- HMSD là số tiền tối đa mà một thuê bao thành viên có thể sử dụng được từ tài khoản chính (TKC) của thuê bao chủ nhóm trong 1 tháng dương lịch. HMSD không bao gồm tiền ở các tài khoản khác của thuê bao chủ nhóm. Cước data (mua gói và vượt gói) của thuê bao thành viên phát sinh trong tháng không được tính vào HMSD của thuê bao đó.

- HMSD được tính từ thời điểm đăng ký hạn mức thành công đến hết tháng dương lịch. Số tiền hạn mức của một thành viên phải là bội số của 1.000đ và tối thiểu là 10.000đ. HMSD được tự động gia hạn trong các tháng tiếp theo.

- Trường hợp thuê bao thành viên đã sử dụng hết HMSD trong tháng, cước phát sinh của thuê bao thành viên sẽ tiếp tục được trừ vào các TKKM của thuê bao chủ nhóm và các tài khoản  riêng của thuê bao thành viên theo các quy định tính cước hiện hành.

- HMSD của các thuê bao thành viên có thể lớn hơn số dư TKC của thuê bao chủ nhóm tại thời điểm đặt hạn mức.

- HMSD bị hủy ngay tại thời điểm thuê bao chủ nhóm hủy tư cách thành viên của thuê bao, hoặc hủy hạn mức của một hay cả nhóm thuê bao, hoặc hủy gói cước Gia đình.

- Trường hợp thay đổi thành viên: Thuê bao thành viên mới sẽ không có HMSD nếu thuê bao chủ nhóm không đặt HMSD chung cho cả nhóm.

Đăng ký HMSD:

- Soạn tin GD_HM_Mật khẩu_Số thuê bao_Số tiền gửi  900 để có thể đặt hạn mức sử dụng (HMSD) cho từng thành viên trong nhóm.

- Soạn tin GD_HM_Mật khẩu_số tiền gửi 900 để đặt hạn mức chung cho tất cả các thành viên.

- Trường hợp thuê bao chủ nhóm đặt HMSD chung cho tất cả các thành viên thì HMSD của từng thành viên trong nhóm đều giống nhau và đều bằng số tiền hạn mức mà thuê bao chủ nhóm đã cài đặt.

Kiểm tra HMSD:

+ Thuê bao chủ nhóm soạn tin GD_KTHM_Số thuê bao gửi 900 để kiểm tra hạn mức riêng của một thành viên hoặc GD_KTHM gửi 900 để kiểm tra hạn mức chung của cả nhóm.

+ Thuê bao thành viên soạn tin GD_KTHM gửi 900 để biết hạn mức còn lại trong tháng.

Thay đổi HMSD trong tháng:

- Để thay đổi HMSD cho 1 thành viên hoặc toàn bộ các thành viên trong tháng, chủ nhóm soạn tin như khi đăng ký hạn mức mới.

- Thay đổi HMSD được áp dụng từ tháng kế tiếp.

Hủy HMSD trong tháng:

- HMSD sẽ tự động bị hủy trong các trường hợp sau:

+ Thuê bao chủ nhóm hủy nhóm hoặc hệ thống gia hạn gói cước Gia đình của chủ nhóm không thành công.

+ Thuê bao chủ nhóm hủy tư cách thành viên của thuê bao thành viên, HMSD của thành viên đó sẽ tự động bị hủy.

- Thuê bao chủ nhóm có thể nhắn tin hủy HMSD của một thành viên hoặc của tất cả các thành viên trong nhóm. Soạn tin GD_HUYHM_mật khẩu_Số thuê bao gửi 900 để hủy HMSD của một số thuê bao trong nhóm, soạn tin GD_HUYHM_mật khẩu gửi 900 để hủy HMSD của tất cả các thuê bao trong nhóm.

4. Gia hạn và hủy gói cước Gia đình

Gia hạn gói

- Gói được tự động gia hạn theo chu kỳ 1 tháng dương lịch.

- Trường hợp hệ thống gia hạn gói thành công:

+ Hệ thống sẽ tự động cộng SMS miễn phí cho nhóm.

+ Gói data dùng chung nếu có sẽ tiếp tục được duy trì

- Trường hợp hệ thống gia hạn gói không thành công:

+ Gói tự động bị hủy, các thành viên trong nhóm ngay lập tức không được phép sử dụng các ưu đãi của gói.

+ Gói data dùng chung nếu có sẽ bị hủy, các thuê bao thành viên của nhóm được chuyển về sử dụng gói M0.

Hủy gói

- Gói tự động bị hủy trong các trường hợp sau:

+ Hệ thống gia hạn gói không thành công do không trừ đủ giá gói hoặc tại thời điểm gia hạn gói, nhóm đang không có thành viên.

+ Thuê bao chủ nhóm bị khóa 2 chiều

- Để hủy nhóm, thuê bao chủ nhóm soạn tin GD_HUY_Mật khẩu gửi 900.

- Để hủy thành viên, thuê bao chủ nhóm soạn tin GD_HUY_Mật khẩu_Số thuê bao gửi  900.

- Để rời khỏi nhóm, thuê bao thành viên soạn tin GD_HUY gửi 900.

- Thuê bao chủ nhóm có thể hủy nhóm và thuê bao thành viên có thể rời nhóm tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng.

.Các mức cước ưu đãi cho gói

Ưu đãi về cước thoại:

- Mức cước được tính cho cuộc gọi của các thuê bao trong cùng một nhóm (bao gồm cả thuê bao chủ nhóm và thuê bao thành viên) là 590đ/phút (block 6 giây + 1, đã bao gồm VAT).

- Các mức cước thoại khác áp dụng theo các quy định hiện hành đối với từng loại gói cước (VinaCard, VinaXtra…) thuê bao đang sử dụng.

Ưu đãi về SMS miễn phí:

- Kể từ tháng kế tiếp tháng thành lập nhóm, mỗi nhóm được tặng 150SMS nội mạng để tất cả các thành viên trong nhóm sử dụng chung.

- Các quy định về SMS nội mạng miễn phí:

+ SMS miễn phí có hiệu lực theo chu kỳ 1 tháng dương lịch.

+ Số SMS miễn phí không dùng hết trong chu kỳ trước cũng không được bảo lưu đến chu kỳ  sau.

+ Số SMS miễn phí sẽ bị hủy trong mọi trường hợp hủy gói Gia đình.

+ Tra cứu số SMS còn lại : Thuê bao chủ nhóm soạn tin KTSMS gửi 900

Ưu đãi về cước data

- VinaPhone cung cấp 2 gói Mobile Internet dùng chung cho cả nhóm thuê bao:

Tên gói

Max100

Max200

Giá gói (đã bao gồm VAT)

100.000đ/30 ngày

200.000đ/30 ngày

Dung lượng miễn phí ở tốc độ cao của gói

Max100: Dung lượng miễn phí sử dụng ở tốc độ tối đa là 1,2GB, sau khi sử dụng hết dung lượng miễn phí ở tốc độ tối đa, tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.

Max200: Dung lượng miễn phí sử dụng ở tốc độ tối đa là 3GB, sau khi sử dụng hết dung lượng miễn phí ở tốc độ tối đa, tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.

Cước vượt gói

Miễn phí

Miễn phí

+ Để đăng ký gói soạn tin DK [Tên gói] gửi 888.

+ Giá gói được trừ vào tài khoản chính của thuê bao chủ nhóm.

+ Chỉ có thuê bao chủ nhóm được phép đăng ký các gói MAX100/200, không hạn chế số lần đăng ký gói trong tháng, gói được gia hạn tự động.

+ Trường hợp thuê bao chủ nhóm đang tích hợp với 1 thuê bao ezCom trả trước và đồng thời dùng đang chung gói MAX100/200, thì thuê bao chủ nhóm cần hủy tích hợp đó để có thể đăng ký lại 1 trong 2 gói data trên.

+ Để hủy gói, thuê bao chủ nhóm soạn tin HUY [tên gói] gửi 888.

+ Hạn sử dụng của gói và các quy định khác áp dụng theo quy định hiện hành của gói MAX.

- Trường hợp thuê bao chủ nhóm không đăng ký gói data dùng chung:

+ Các thuê bao thành viên sau khi vào nhóm sẽ tiếp tục sử dụng các gói data riêng đã đăng ký trước đó.

+ Cước data phát sinh (mua gói và vượt gói) của thuê bao thành viên không được tính vào HMSD của thuê bao đó, mà trừ không giới hạn vào các tài khoản của thuê bao chủ nhóm.

- Trường hợp thuê bao chủ nhóm đã đăng ký thành công gói data dùng chung:

+ Các gói MI thuê bao chủ nhóm và thuê bao thành viên đang sử dụng sẽ tự động bị hủy. Đồng thời, các thuê bao thành viên không được phép đăng ký mới các gói data khác

+ Nếu thuê bao thành viên chủ động soạn tin rời khỏi nhóm hoặc bị thuê bao chủ nhóm hủy tư cách thành viên, thì thuê bao thành viên sẽ tự động được chuyển trở lại sử dụng gói M0.

+ Thuê bao chủ nhóm hủy nhóm, gói data dùng chung sẽ tự động bị hủy theo, các thuê bao trong nhóm được hệ thống tự động chuyển về sử dụng gói cước M0.

+ Lưu lượng data phát sinh của tất cả các thuê bao trong nhóm sẽ đều được tính vào dung lượng của gói. Sau khi nhóm đã sử dụng hết dụng lượng miễn phí ở tốc độ cao, tất cả các thuê bao thành viên trong nhóm sẽ đều được tiếp tục sử dụng dịch vụ data của VinaPhone ở tốc độ 256kbps/128kbps

Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 21743256
Đang online: 6