Danh sách các điểm đăng ký thông tin thuê bao VinaPhone trả trước
22/08/2020
19381

DANH SÁCH ĐIỂM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THUÊ BAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
 

Số TT

Tên điểm

Địa chỉ

Hình thức triển khai ĐĐKTTTB

Số nhà, tên đường, khu phố, ấp

Xă, phường, thị trấn

Huyện, thị xă, thành phố

1

Bưu điện huyện Bến Lức

Số 5, Quốc lộ 1

TT Bến Lức

Bến Lức

Ký HĐUQ với DN bưu chính

2

Bưu điện huyện Thủ Thừa

Số 42 Trưng Trắc

TT Thủ Thừa

Thủ Thừa

Ký HĐUQ với DN bưu chính

3

Bưu điện huyện Cần Đước

Khu 1A, Quốc lộ 50

TT Cần Đước

Cần Đước

Ký HĐUQ với DN bưu chính

4

Bưu điện huyện Cần Giuộc

Số 12, Quốc lộ 50

TT Cần Giuộc

Cần Giuộc

Ký HĐUQ với DN bưu chính

5

Bưu điện huyện Châu Thành

Khóm 3

TT Tầm Vu

Châu Thành

Ký HĐUQ với DN bưu chính

6

Bưu điện huyện Tân Trụ

ấp Tân Bình

TT Tân Trụ

Tân Trụ

Ký HĐUQ với DN bưu chính

7

Bưu điện huyện Đức Ḥòa

Ô 7, khu B

TT Hậu Nghĩa

Đức Ḥa

Ký HĐUQ với DN bưu chính

8

Bưu điện huyện Đức Huệ

Khu vực 1

TT Đông Thành

Đức Huệ

Ký HĐUQ với DN bưu chính

9

Bưu cục Chợ

Số 55 Trương Định

Phường 1

TP Tân An

Ký HĐUQ với DN bưu chính

10

Bưu điện huyện Thạnh Hóa

Khu phố 3

TT Thạnh Hóa

Thạnh Hóa

Ký HĐUQ với DN bưu chính

11

Bưu điện huyện Tân Thạnh

Khu phố 1

TT Tân Thạnh

Tân Thạnh

Ký HĐUQ với DN bưu chính

12

Bưu điện thị xă Kiến Tường

Số 14 đường 30/4, KP 1

Phường 1

Kiến Tường

Ký HĐUQ với DN bưu chính

13

Bưu điện huyện Mộc Hóa

Khu hành chính huyện Mộc Hóa

xă Tân Thành

Mộc Hóa

Ký HĐUQ với DN bưu chính

14

Bưu điện huyện Vĩnh Hưng

Số 46 Cách mạng tháng 8

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với DN bưu chính

15

Bưu điện huyện Tân Hưng

KP G̣ Thuyền A

TT Tân Hưng

Tân Hưng

Ký HĐUQ với DN bưu chính

16

Điểm giao dịch Bến Lức

Số 194 KP7, Quốc lộ 1

TT Bến Lức

Bến Lức

Tự triển khai

17

Điểm giao dịch Cần Đước

Khu 1A,

TT Cần Đước

Cần Đước

Tự triển khai

18

Điểm giao dịch Rạch Kiến

ấp 5

xă Long Ḥa

Cần Đước

Tự triển khai

19

Điểm giao dịch Cần Giuộc

Số 12 Quốc lộ 50

TT Cần Giuộc

Cần Giuộc

Tự triển khai

20

Điểm giao dịch Châu Thành

Số 47 Đường 827

TT Tầm Vu

Châu Thành

Tự triển khai

21

Điểm giao dịch Đức Hòa

Khu vực 5

TT Đức Ḥa

Đức Ḥa

Tự triển khai

22

Điểm giao dịch Hậu Nghĩa

Ô 7, khu B

TT Hậu Nghĩa

Đức Ḥa

Tự triển khai

23

Điểm giao dịch Đức Huệ

Khu vực 1

TT Đông Thành

Đức Huệ

Tự triển khai

24

Điểm giao dịch Kiến Tường

Số 90 Quốc lộ 62, KP 9

Phường 1

Kiến Tường

Tự triển khai

25

Điểm giao dịch Tân An

Số 55 Trương Định

Phường 1

TP Tân An

Tự triển khai

26

Điểm giao dịch Tân An

Số 1, Quốc lộ 1A

Phường 2

TP Tân An

Tự triển khai

27

Điểm giao dịch Tân Hưng

Số 2 Trần Hưng Đạo, KP G̣ Thuyền A

TT Tân Hưng

Tân Hưng

Tự triển khai

28

Điểm giao dịch Tân Trụ

Số 31 Nguyễn Trung Trực, ấp Bình Ḥa

TT Tân Trụ

Tân Trụ

Tự triển khai

29

Điểm giao dịch Thạnh Hóa

Khu phố 3

TT Thạnh Hóa

Thạnh Hóa

Tự triển khai

30

Điểm giao dịch Thủ Thừa

Số 5 KDC Bến Xe, đường Phan Văn Tình

TT Thủ Thừa

Thủ Thừa

Tự triển khai

31

Điểm giao dịch Vĩnh Hưng

Số 33 Đường Long Khốt

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Tự triển khai

32

Đại Lư Bưu Điện Số 16

số 204 Phan Văn Mảng, khu phố 8

TT Bến Lức

Bến Lức

Ký HĐUQ với TC/CN khác

33

Cty TNHH TH VT Cửu Long

Số 130 -132 đường Nguyễn Hữu Thọ

TT Bến Lức

Bến Lức

Ký HĐUQ với TC/CN khác

34

Cửa hàng Vinh Diện

 

xă Tân Chánh

Cần Đước

Ký HĐUQ với TC/CN khác

35

Cửa hàng Minh Nhựt

Ấp 1

xă Phước Đông

Cần Đước

Ký HĐUQ với TC/CN khác

36

Cửa hàng Quang Minh

Ấp 3

xă Long Cang

Cần Đước

Ký HĐUQ với TC/CN khác

37

Cửa hàng Tháo Bình

 

xă Phước Hậu

Cần Giuộc

Ký HĐUQ với TC/CN khác

38

Cửa hàng Đông Trần 

số 106, ấp Ḥa Thuận 1

xă Trường Bình

Cần Giuộc

Ký HĐUQ với TC/CN khác

39

Cửa hàng Nguyễn Thắng

 

xă Tân Tập

Cần Giuộc

Ký HĐUQ với TC/CN khác

40

Cửa hàng Vinh Muội

Ấp Tân Xuân

xă Tân Kim

Cần Giuộc

Ký HĐUQ với TC/CN khác

41

Cửa hàng Huỳnh Phong

Ấp Mới 1

xă Mỹ Hạnh Nam

Đức Ḥa

Ký HĐUQ với TC/CN khác

42

Cửa hàng Huỳnh Cường

Ấp Mới 1

xă Mỹ Hạnh Nam

Đức Ḥa

Ký HĐUQ với TC/CN khác

43

Cửa hàng Tiền Nhung

Ấp Bình Tiền 1

xă Đức Ḥa Hạ

Đức Ḥa

Ký HĐUQ với TC/CN khác

44

Cửa hàng Dũng Tiến

số 167 Quốc lộ 62

Phường 6

TP Tân An

Ký HĐUQ với TC/CN khác

45

Siêu thị ĐTDĐ TT Phone

số 45 Quốc lộ 62

Phường 2

TP Tân An

Ký HĐUQ với TC/CN khác

46

Cửa hàng Trọng Hữu

Khu phố 3

TT Thạnh Hóa

Thạnh Hóa

Ký HĐUQ với TC/CN khác

47

Cửa hàng Anh Hà

Khu vực chợ Tân Ninh

xă Tân Ninh

Tân Thạnh

Ký HĐUQ với TC/CN khác

48

Cửa hàng Thanh Phong

Trần Hưng Đạo, KP 1

Phường 1

Kiến Tường

Ký HĐUQ với TC/CN khác

49

Hộ kinh doanh chị Trang

ấp Bắc Chan 1

xă Tuyên Thạnh

Kiến Tường

Ký HĐUQ với TC/CN khác

50

Cửa hàng Nguyễn Hiền

Bình Thành Thôn B

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

51

Cửa hàng Thanh Tra

Cách mạng tháng 8

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

52

Cửa hàng Hải Vân

Bình Châu

xă Tuyên Bình

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

53

Cửa hàng Thanh Bình

Cách mạng tháng 8

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

54

Cửa hàng Quốc Diễm

Cách mạng tháng 8

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

55

Cửa hàng Quang Thơ

G̣ Châu Mai

xă Khánh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

56

Cửa hàng Nguyễn Toàn

Bình Thành Thôn B

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

57

Cửa hàng Minh Dũng

Cách mạng tháng 8

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

58

Cửa hàng Hoàng Vũ

Bình Châu

xă Tuyên Bình

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

59

Cửa hàng Mỹ Quuyền

 

xă Vĩnh Đại

Tân Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

60

Cửa hàng Út Hưng

Bình Thành Thôn B

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

61

Cửa hàng Tiến Dũng

Bình Thành Thôn B

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác

62

Cửa hàng Thanh Hồng

Cách mạng tháng 8

TT Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Ký HĐUQ với TC/CN khác


 


 

 

 

Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 24363069
Đang online: 2