Giới thiệu về Viễn thông Long An
04/10/2022
19867
 I. Giới thiệu:

     Viễn thông Long An được thành lập theo Quyết định số 653/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Viễn thông Long An- đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

     Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viễn thông Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Viễn thông Long An có con dấu riêng theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tại ngân hàng.

II. Tên giao dịch:

     Tên giao dịch: Viễn thông Long An
     Địa chỉ: Số 2, Đường số 22, Khu đô thị Trung tâm Hành chính Tỉnh, KP Bình Cư 2, phường 6, TP Tân An
     Điện thoại: (0272) 3826324
     Website: www.longan.vnpt.vn 
     Email: 800126longan@vnpt.vn

III. Chức năng:

    - Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh;

    - Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

    - Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng;

    - Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin;

    - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông;

    - Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

    - Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp úy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên;

    - Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ:

      Viễn thông Long An có nhiệm vụ quản lý vốn và các hoạt động kinh doanh, phục vụ như sau:

    - Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước được Tập đoàn phân giao cho Viễn thông Long An quản lý nhằm phát triển phần vốn và các nguồn lực khác đã được giao;

    - Có nghĩa vụ trả các khoản nợ mà Viễn thông Long An trực tiếp vay theo quy định của pháp luật;

    - Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng danh mục ngành nghề đã đăng ký. Chịu trách nhiệm trước Tập đoàn về kết quả hoạt động; Chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do đơn vị cung cấp. Trình Tập đoàn phương án giá cước liên quan tới các dịch vụ do đơn vị kinh doanh;

    - Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt cho các đơn vị khác trong Tập đoàn để đạt được các mục tiêu kế hoạch chung về kinh doanh, phục vụ của Tập đoàn;

    - Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, ngoại giao, các yêu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp, đảm bảo các dịch vụ Viễn thông cơ bản trên địa bàn quản lý với thẩm quyền theo quy định;

    - Chịu sự chỉ đạo và điều hành mạng thông tin Viễn thông thống nhất của Tập đoàn;

    - Xây dựng quy hoạch phát triển đơn vị trên cơ sở chiến lược, quy hoạch của Tập đoàn và phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn và trong lĩnh vực Viễn thông;

    - Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phù hợp với mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu hướng dẫn của kế hoạch phát triển toàn Tập đoàn;

    - Chấp hành các quy định của Nhà nước và Tập đoàn về điều lệ, thể lệ, thủ tục nghiệp vụ, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, giá, cước và chính sách giá;

    - Đổi mới, hiện đại hóa thiết bị mạng lưới, công nghệ và phương thức quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trên cơ sở phương án đã được Tập đoàn phê duyệt.

    - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý đơn vị;

    - Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

    - Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, bất thường, chế độ kiểm toán theo quy định của Nhà nước và của Tập đoàn, chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo;

    - Chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát của Tập đoàn. Tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

    - Viễn thông tỉnh Long An phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với Doanh nghiệp Nhà nước;

    - Viễn thông Long An có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, các khoản phải nộp về Tập đoàn theo quy định trong Quy chế tài chính của Tập đoàn.

arrayContent_title

Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 24535796
Đang online: 2