VoIP 1719
03/01/2014
2917
Dịch vụ thoại trả trước 1719 (Calling Card) là dịch vụ gọi điện thoại nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế trả trước, người sử dụng chỉ cần mua một thẻ điện thoại trả tiền trước có mệnh giá từ 30.000 đến 1.000.000 đồng là có thể thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ máy điện thoại cố định nào thông qua việc gọi vào số dịch vụ 1719. Cước phí sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ.

Dịch vụ 1719 có thể

- Không phải đăng ký dịch vụ 
 - Sử dụng dịch vụ VoIP giá rẻ ở bất kỳ đâu 
 - Sử dụng cho các cuộc gọi liên tỉnh, quốc tế hay nội hạt 
 - Chủ động mức tiền gọi, thời hạn sử dụng thẻ lâu dài

 Mệnh giá và thời hạn hiệu lực

 Mệnh  giá

Thời gian sử dụng

Thời gian lưu hành

30.000

2 năm

2 năm

50.000

2 năm

2 năm

100.000

2 năm

2 năm

200.000

2 năm

2 năm

300.000

2 năm

2 năm

1.000.000

2 năm

2 năm

    Thời hạn lưu hành thẻ là khoảng thời gian được tính từ ngày phát  hành thẻ đến hết thời gian quy định in trên thẻ, nhằm quản lý khai  thác, phát hành thẻ và bảo đảm tính an toàn của thẻ. Quá thời hạn  này, mọi thông tin về thẻ sẽ bị xoá khỏi hệ thống.
    Thời hạn mệnh giá thẻ được tính từ thời điểm khách hàng kích  hoạt thẻ lần đầu (nhập mã số bí mật hợp lệ) cho đến hết thời gian sử  dụng quy định đối với từng mệnh giá thẻ. Khi quá thời hạn sử dụng,  giá trị tài khoản của thẻ sẽ bị coi bằng không (0) kể cả trường hợp  vẫn còn tiền trong tài khoản.

 Mô  tả dịch vụ và mã truy nhập

 Dịch vụ thoại trả trước cho phép người sử dụng lựa chọn chất lượng  cuộc gọi (NGN 8Kb/s hoặc NGN 64Kb/s) với 2 mức giá khác nhau để thực  hiện các cuộc gọi liên tỉnh, quốc tế và sang mạng di động theo hai  phương thức:

 Điện thoại thẻ trả trước (Prepaid Calling Card): Người  sử dụng mua thẻ điện thoại trả tiền trước với các mệnh giá khác nhau  và thực hiện cuộc gọi từ máy cố định bằng cách quay mã truy nhập  1719 và PIN code, cước phí từ cuộc gọi được trừ trực tiếp vào số  tiền có trên thẻ trả trước

- Điện thoại cố định gán tài khoản trả trước (A-number Prepaid  Account): Thuê  bao máy điện thoại cố định đăng ký kích họat dịch vụ với nhà cung  cấp của Tổng Công ty BC-VT, sau đó mua thẻ mệnh giá (calling card)  để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản của số máy điện thoại đã đăng ký  kích họat dịch vụ. Khi thực hiện cuộc gọi người sử dụng dịch vụ  không phải nhập mã số bí mật (PIN code), cước được trừ trực tiếp vào  tài khoản của số máy điện thoại cố định.

 Đối  tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ

1. Mạng điện thoại cố định PSTN

- Khách  hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định tại nhà thuê bao, các điểm  công cộng có người phục vụ như Bưu cục, Đại lý, điểm Bưu điện- Văn  hóa xã. 
- Khách hàng thuộc các mạng dùng riêng (như mạng của Bộ Quốc phòng,  Bộ Công an,....) 
- Khách hàng sử dụng điện thoại cố định thuộc mạng của các doanh  nghiệp khác (như SPT, Viettel...) 
- Khách hàng sừ dụng dịch vụ calling card 1719 trên máy điện thoại  cố định phải dùng thẻ calling card 1719 để thực hiện cuộc gọi.

2. Mạng điện thoại vô tuyến nội thị, mạng di động nội tỉnh, mạng  khác

- Khách  hàng là thuê bao điện thoại trả trước Vô tuyến Nội thị, Di động nội  Tỉnh được gọi đi liên tỉnh và Quốc tế. 
- Thuê bao điện thoại di động trả tiền trước thuộc mạng VinaPhone,  Mobìone được gọi đi Quốc tế.

- Khách hàng sử dụng máy Cardphone

-  Khách hàng quay trực tiếp một giai đoạn mã truy nhập 1719 và số điện  thoại đích cần gọi (không cần dùng thẻ Calling Card để thực hiện  cuộc gọi). Cước dịch vụ 1719 được trừ thẳng vào tài khoản điện thoại  di động trả trước của các thuê bao này.

3. Phạm vi cung cấp

- Trên  phạm vi 64 Tỉnh/TP 
 - Không cung cấp dịch vụ 1719 gọi vào các bàn khai thác điện thoại  viên 
 - Trước mắt chỉ cung cấp các dịch vụ liên tỉnh và quốc tế, chưa  cung cấp dịch vụ gọi nội tỉnh, nội hạt

.

Hướng dẫn sử dụng

     Bước  1 : quay  số 1719.

     Bước  2 : bấm  phím 1 để sử dụng dịch vụ với các thông báo bằng tiếng Việt; Bấm  phím 2 để sử dụng dịch vụ với các thông báo bằng tiếng Anh. Trong  trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 hoặc 2 thì hệ thống sẽ  yêu cầu khách hàng nhập lại số khác, nếu thao tác quá 3 lần, hệ  thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi.

     Bước  3 : nhập  mã số bí mật ghi trên thẻ trả trước. Khách hàng sẽ nhập mã số bí mật  của thẻ (VD: 012345678901), kết thúc bằng phím #,

     Bước  4 : bấm  số điện thoại cần gọi

        -  Gọi đi quốc tế : 00  + mã nước + mã vùng + số ĐT cần gọi.
        -  Gọi trong nước : 0  + mã vùng + số ĐT cần gọi.

        Trong trường hợp mã số bí mật không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu  khách hàng nhập lại mã số bí mật khác, nếu thao tác quá 3 lần, hệ  thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi. 
        Nếu hệ thống không kết nối được với số điện thoại cần gọi (thuê  bao bị gọi đang bận hoặc do nghẽn mạch hay do lỗi về đường dây hay  máy điện thoại,...) thì hệ thống sẽ thông báo lỗi cho khách hàng, đề  nghị khách hàng thử gọi lại sau và kết thúc cuộc gọi. (hoặc nếu  khách hàng muốn gọi đến số điện thoại khác thì bấm và giữ phím #  trong vòng 3 giây và bấm tiếp số điện thoại khác cần gọi). 
        Nếu hệ thống kết nối được với số điện thoại cần gọi thì khách  hàng sẽ nghe được tín hiệu hồi âm chuông. Khi thuê bao bị gọi nhấc  máy thì cuộc gọi được coi là thành công và khách hàng có thể đàm  thoại trong thời gian tối đa theo thông báo của hệ thống hoặc cho  đến khi khách hàng chủ động ngắt cuộc gọi. Khi số tiền trong tài  khoản tương ứng với thời gian đàm thoại chỉ còn lại 01 phút, hệ  thống sẽ phát thông báo và tự động ngắt cuộc gọi sau khi kết thúc  thời gian 01 phút nêu trên. 
        Sau khi kết thúc cuộc gọi thành công, hệ thống sẽ tính số tiền  mà khách hàng sử dụng và trừ vào tài khoản của thẻ.

Quản lý thẻ

- Thẻ  mệnh giá dịch vụ "Điện thoại thẻ trả trước 1719": là thẻ có tài  khoản được phát hành và lưu thông trên thị trường để sử dụng dịch vụ  điện thoại PSTN trả tiền trước thông qua hệ thống cung cấp dịchvụ  "Điện thoại thẻ trả trước 1719" do Tổng công ty Bưu chính Viễn 
thông Việt nam phát hành.

- Thẻ  được làm bằng nhựa cứng-dẻo hoặc giấy đặc chủng có chất liệu cản  quang. Trên mặt thẻ có các thông tin sau:

- Tên  dịch vụ bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Hướng  dẫn sử dụng dịch vụ bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Mệnh  giá thẻ là giá trị bằng tiền của thẻ mà khách hàng thanh toán khi  mua thẻ và được dùng để trả trước cho các cuộc gọi đi 
- Thời hạn lưu hành thẻ và thời hạn sử dụng thẻ. 
- Số sê ri của thẻ: gồm 12 ký tự chữ và  số được sử dụng cho công tác quản lý thẻ 
- Mã số bí mật của thẻ - PIN: gồm 12 ký tự là các số từ 0 đến 9,  thông tin này được giấu sau lớp tráng phủ và được sử dụng để thiết  lập các cuộc gọi. 
- Khách hàng thuộc các mạng dùng riêng (như mạng của Bộ Quốc phòng,  Bộ Công an,....) 
- Khách hàng sử dụng điện thoại cố định thuộc mạng của các doanh  nghiệp khác (như SPT, Viettel...) 
- Khách hàng sừ dụng dịch vụ calling card 1719 trên máy điện thoại  cố định phải dùng thẻ calling card 1719 để thực hiện cuộc gọi.

.

Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 21743255
Đang online: 5