Dịch vụ VNPT-BHXH
30/01/2019
4165
Dịch vụ khai VNPT-BHXH ra đời sẽ giúp giải quyết những vấn đề như nghẽn đường truyền, thiếu dịch vụ hỗ trợ khi gặp sự cố. Hồ sơ khai BHXH của doanh nghiệp khi nộp qua dịch vụ này sẽ được đảm bảo tiếp nhận thông suốt, doanh nghiệp không phải in tờ khai, không cần đến cơ quan BHXH, tờ khai được nộp trực tiếp qua mạng và nhận kết quả ngay. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ bởi dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo trong quá trình giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.
Giao dịch BHXH điện tử giúp đơn vị tham gia BHXH có được công cụ lập thủ tục BHXH đúng quy định của BHXH Việt Nam, hỗ trợ nhiều chức năng tự động giúp giảm thiểu sai sót khi kê khai; giảm thiểu thời gian đi lại giao dịch với cơ quan BHXH, chưa kể thời gian chờ đợi như trước đây để hướng tới mục tiêu giảm thời gian mà doanh nghiệp giao dịch BHXH trung bình xuống 49.5/năm, ngang với trung bình các nước ASEAN 6.
Dịch vụ khai VNPT-BHXH ra đời với mục đích:
-     Tạo điều kiện hướng tới thực hiện điện tử hoá việc thực hiện các thủ tục hồ sơ BHXH nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện cải cách và hiện đại hóa quản lý BHXH.
-     Phát triển mở rộng phạm vi giao dịch BHXH qua mạng, tạo thêm kênh hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê khai BHXH nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, hỗ trợ cơ quan BHXH tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thủ tục hồ sơ BHXH.
-     Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nhằm khai thác, tận dụng mọi nguồn lực và khả năng của các đơn vị, tổ chức, công ty cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng xã hội.
Đối tượng sử dụng dịch vụ:
-     Các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam.
-     UBND xã/phường thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện cho người dân.
-     Trường học thực hiện BHYT cho học sinh sinh viên.

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ KÊ KHAI, NỘP TỜ KHAI BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN VNPT-BHXH
(Áp dụng từ 15/6/2017) 
I. Khái niệm: Dịch vụ kê khai Bảo hiểm Xã hội (VNPT-BHXH) là công cụ hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp,… tham gia BHXH thực hiện các thủ tục BHXH đúng quy định của BHXH Việt Nam, hỗ trợ nhiều chức năng tự động giúp giảm thiểu sai sót khi kê khai; giảm thiểu thời gian đi lại giao dịch với cơ quan BHXH.
Nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện cải cách và hiện đại hóa quản lý BHXH.
II.  Đối tượng: áp dụng cho tất cả các khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-BHXH trên địa bàn tỉnh Long An.
III.    Giá cước dịch vụ:
1. Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai trực tuyến VNPT-BHXH
Đơn vị tính: VNĐ
Thời gian
sử dụng
Gói cước Tổng tiền gói cước
(đã bao gồm 10% VAT)
 
18 tháng
VNPT-VAN 10 220.000
VNPT-VAN 100 550.000
VNPT-VAN 1000 880.000
VNPT-VAN Max 1.210.000
 
 
33 tháng
VNPT-VAN 10 352.000
VNPT-VAN 100 880.000
VNPT-VAN 1000 1.408.000
VNPT-VAN Max 1.936.000
 
 
48 tháng
VNPT-VAN 10 418.000
VNPT-VAN 100 1.045.000
VNPT-VAN 1000 1.672.000
VNPT-VAN Max 2.299.000
 
 
60 tháng
VNPT-VAN 10 528.000
VNPT-VAN 100 1.320.000
VNPT-VAN 1000 1.936.000
VNPT-VAN Max 2.585.000
 2. Gói sản phẩm tích hợp chữ ký số VNPT-BHXH+ VNPT-CA.
2.1. Đăng ký mới:
                                                                                      Đơn vị tính: VNĐ
Gói cước tích hợp Giá
gói cước
(Đã bao gồm  10% VAT)
Giá thiết
bị Token
(Đã bao gồm  10% VAT)
Tổng
gói cước
(Đã bao gồm  10% VAT)
18 tháng VNPT-VAN 10+VNPT-CA 1.320.000 550.000 1.870.000
VNPT-VAN 100+VNPT-CA 1.584.000 550.000 2.134.000
VNPT-VAN 1000+VNPT-CA 1.897.500 550.000 2.447.500
VNPT-VAN Max+VNPT-CA 2.200.000 550.000 2.750.000
33 tháng VNPT-VAN 10+VNPT-CA 2.156.000 550.000 2.706.000
VNPT-VAN 100+VNPT-CA 2.695.000 550.000 3.245.000
VNPT-VAN 1000+VNPT-CA 3.157.000 550.000 3.707.000
VNPT-VAN Max+VNPT-CA 3.658.600 550.000 4.208.600
48 tháng VNPT-VAN 10+VNPT-CA 2.530.000 550.000 3.080.000
VNPT-VAN 100+VNPT-CA 3.020.600 550.000 3.570.600
VNPT-VAN 1000+VNPT-CA 3.608.000 550.000 4.158.000
VNPT-VAN Max+VNPT-CA 4.202.000 550.000 4.752.000
 
 
 2.2. Đăng ký gia hạn:
Đơn vị tính: VNĐ
Số tháng Gói cước tích hợp Tổng gói cước         
(Đã bao gồm 10% VAT)
18 tháng VNPT-VAN 10+VNPT-CA 1.320.000
VNPT-VAN 100+VNPT-CA 1.584.000
VNPT-VAN 1000+VNPT-CA 1.897.500
VNPT-VAN Max+VNPT-CA 2.200.000
33 tháng VNPT-VAN 10+VNPT-CA 2.156.000
VNPT-VAN 100+VNPT-CA 2.695.100
VNPT-VAN 1000+VNPT-CA 3.157.000
VNPT-VAN Max+VNPT-CA 3.658.600
48 tháng VNPT-VAN 10+VNPT-CA 2.530.000
VNPT-VAN 100+VNPT-CA 3.020.600
VNPT-VAN 1000+VNPT-CA 3.608.000
VNPT-VAN Max+VNPT-CA 4.202.000
 
 
 3. Ghi chú.
-    Gói cước VNPT-VAN 10+ VNPT-CA: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động
-   Gói cước VNPT-VAN 100+VNPT-CA: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 100 lao động
-   Gói cước VNPT-VAN 1000+VNPT-CA: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 101 lao động đến 1.000 lao động.
-  Gói cước VNPT-VAN Max+VNPT-CA: không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 
 
 
 
 
 
 

 
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 22200715
Đang online: 4