Thanh toán DV di động trả sau bằng Ezpay
25/03/2017
2504

EZPay là tiện ích thanh toán cho phép khách hàng là thuê bao trả sau VinaPhone sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng.
Đối tượng và điều kiện sử dụng
- Các thuê bao trả sau VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả hòa mạng mới) được khởi tạo mặc định Tài khoản EZPay để có thể thanh toán cước trả sau bằng mệnh giá tiền nạp trả trước theo nhu cầu.
- Tài khoản EZPay được khởi tạo theo từng thuê bao trả sau cụ thể (bao gồm cả các thuê bao có chung mã khách hàng thanh toán). Mỗi TK EZPay được cấp riêng một mật khẩu. Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu để quản lý TK EZPay của mình.
- Mỗi thuê bao trả sau chỉ có một (01) TK EZPay để sử dụng. Các thuê bao trả sau không dùng chung được TK EZPay với nhau.
- Số tiền nạp được chuyển vào TK EZPay có thể thực hiện các giao dịch thanh toán cước trả sau (bao gồm cả thanh toán hộ thuê bao khác), chuyển tiền, tạm thu cước nóng.

Hệ thống Tài khoản EZPay
- EZPay bao gồm các Tài khoản:  TK EZPay; TK EZPay1; TK EZPay2
+ TK EZPay chứa mệnh giá gốc tiền nạp.
+ TK EZPay1 chứa (bảo lưu) số tiền được khuyến mại tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn qua các tháng nếu không sử dụng hết tùy chính sách khuyến mại cụ thể của Vinaphone.
+ TK EZPay2 chứa số tiền khuyến mại tặng hàng tháng tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản bị hủy khi hết tháng (không được bảo lưu).
+ Nếu hủy thanh lý Hợp đồng thì số dư TK EZPay được bảo lưu, số tiền khuyến mại trong TK EZPay1 & TK EZPay2 bị hủy.
Tính năng sử dụng các Tài khoản

STT Tài khoản Tính năng thanh toán cước cho các hướng liên lạc Tính năng khác qua EZPay
1 TK EZPay Tất cả các dịch vụ cơ bản và gia tăng của mạng VinaPhone, bao gồm cả gọi điện & nhắn tin đến tất cả các mạng viễn thông trong nước và quốc tế. Sử dụng thanh toán cho thuê bao trả sau khác.
Sử dụng để chuyển tiền cho thuê bao trả sau khác.
Được bảo lưu khi hủy thanh lý Hợp đồng.
2 TK EZPay1 Gọi và nhắn tin nội mạng VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn. Không được sử dụng để thanh toán cho thuê bao trả sau khác.
Không được chuyển tiền cho thuê bao trả sau khác.
Không được trừ vào tiền nợ các tháng trước (nợ cũ)
Không được bảo lưu khi hủy thanh lý Hợp đồng.
3 TK EZPay2 Tương tự TK EZPay1. Số dư tối đa của Tài khoản này chính là số tiền được tặng hàng tháng.
Nạp tiền & Tra cứu
TT Nội dung Cách thức Diễn giải
Câu lệnh Chú thích
1 Nạp tiền vào TK      
1.1 Qua USSD *100* mã số nạp tiền # OK OK là phím gọi trên điện thoại  
1.2 Qua VinaPortal Theo quy định hiện hành Làm theo hướng dẫn  
1.3 Qua IVR, Eload Chưa áp dụng Thông báo cụ thể sau  
2 Tra cứu      
2.1 Tài khoản & cước thanh toán      
2.1.1 Qua SMS Soạn TK gửi 9888 Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường Thông báo về số dư TK, nợ cước tháng trước, cước phát sinh tháng tra cứu.
2.1.2 Qua USSD *101# OK OK là phím gọi trên điện thoại
2.2 Lịch sử giao dịch      
2.2.1 Qua SMS Soạn GD gửi 9888 Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường Thông báo về các giao dịch phát sinh gần nhất. Các giao dịch bao gồm: Nạp tiền/Thanh toán/Thanh toán hộ/Được thanh toán hộ/Chuyển tiền/Nhận tiền.
2.2.2 Qua USSD *101*1# OK OK là phím gọi trên điện thoại
Các câu lệnh cú pháp sử dụng TK EZPay
TT Nội dung Cách thức Diễn giải
Câu lệnh Chú thích
1 Đổi mật khẩu Soạn MK_[mật khẩu cũ]_[mật khẩu mới] gửi 9888 Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường Hệ thống xác nhận mật khẩu mới mà khách hàng đăng ký
2 Lấy lại mật khẩu Soạn Reset_MK gửi 9888 Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường Hệ thống cấp lại mật khẩu (mới) chậm nhất tối đa sau 24h.
3 Thanh toán theo yêu cầu (thanh toán hộ hoặc thanh toán cho chính thuê bao) Soạn PAY_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi 9888 Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường [Mật khẩu]: là mã bí mật VinaPhone cung cấp cho từng TK EZPay và khách hàng có thể thay đổi để bảo mật TK của mình
[Số tiền]: Là số tiền cần thanh toán, yêu cầu số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch thanh toán là 5.000đ. Nếu không nhập số tiền thanh toán vào câu lệnh tin nhắn thì giao dịch không được thực hiện.
[Số thuê bao]: Là số thuê bao trả sau khác mà chủ TK EZPay muốn thanh toán. Nếu không nhập số thuê bao thì mặc định thanh toán cho số thuê bao của chủ Tài khoản EZPay.
4 Chuyển tiền Soạn CT_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi  9888 Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường [Số tiền]: Yêu cầu số tiền chuyển tối thiểu cho mỗi giao dịch là 5.000đ. Nếu không nhập số tiền vào câu lệnh tin nhắn thì giao dịch không được thực hiện.
[Số thuê bao]: Là số thuê bao trả sau khác khác mà chủ TK EZPay muốn chuyển tiền.

- Cước thanh toán của thuê bao bao gồm: Nợ cũ (nợ cước) + Cước phát sinh (cước nóng)
- Hình thức thanh toán: bao gồm 02 hình thức Gạch nợ & Tạm thu
+ Gạch nợ: thực hiện khấu trừ trực tiếp từ số dư TK EZPay với Nợ cũ.
+ Tạm thu: thực hiện tạm khấu trừ từ số dư TK EZPay với Cước phát sinh. Khoản Tạm thu sẽ được dùng để giảm trừ cước vào cuối tháng sau khi ra cước chính xác cuối cùng.
- Cho phép khách hàng thanh toán cước trả sau bất kỳ lúc nào trong tháng phát sinh và cho phép cả thanh toán trước.
- Khách hàng thanh toán cước qua EZPay sẽ không được nhận hóa đơn cước đối với phần cước đã thanh toán bằng mệnh giá tiền nạp trả trước (khách hàng đã nhận được hóa đơn khi mua thẻ nên sẽ không nhận được hóa đơn cước trả sau tương ứng nữa).
Thanh toán cước bằng TK EZPay
- Thanh toán theo yêu cầu:
+ Điều kiện: Số dư TK EZPay ≥ 5.000 VNĐ
+ Nguyên tắc: Khách hàng sử dụng câu lệnh SMS (theo quy định) để thanh toán cho thuê bao của mình/thanh toán hộ thuê bao trả sau khác.
+ Thanh toán: Soạn PAY_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi 9888. Nếu không nhập số thuê bao thì mặc định thanh toán cho chính số thuê bao đó. Số tiền thanh toán theo yêu cầu sẽ được Gạch nợ với nợ cước (nếu có) & Tạm thu với cước phát sinh của thuê bao được thanh toán.
+ Số tiền thanh toán theo yêu cầu tối thiểu là 5.000đ.
- Thanh toán tự động định kỳ:
+ Điều kiện: Số dư TK EZPay lớn hơn 0
+ Nguyên tắc: Định kỳ vào các ngày cố định trong tháng (theo quy định), hệ thông sẽ tự động khấu trừ số dư trong TK EZPay (nếu số dư cho phép) để thanh toán cước đã sử dụng của thuê bao (bao gồm nợ cước & cước phát sinh).
+ Gạch nợ tự động: Định kỳ vào hồi 21h00 các ngày 10, 20 & trước 05 ngày cuối cùng của tháng, hệ thống sẽ kiểm tra cước của các thuê bao có số dư tài khoản EZPay lớn hơn 0 và tự động sử dụng số dư trong TK EZPay để thanh toán nợ cước (nếu có) và cước phát sinh tính đến thời điểm đó.
+ Nếu [Cước thanh toán] ≤ số dư TK EZPay: Thanh toán toàn bộ Cước thanh toán
+ Nếu [Cước thanh toán] > số dư TK EZPay: Khấu trừ toàn bộ số dư trong Tài khoản.
- Thanh toán tức thì:
+ Nguyên tắc: Ngay khi TK EZPay có tiền (nạp tiền hoặc được chuyển tiền) thì sẽ dùng để thanh toán ngay cho nợ cước & cước phát sinh.
+ Gạch nợ tức thì: Ngay sau khi TK EZPay có tiền, nếu khách hàng đang có Cước thanh toán thì số dư của TK EZPay sẽ được tức thì thanh toán (toàn bộ hoặc một phần) cho khoản Cước thanh toán.
- Tiện ích thanh toán khi bị khóa máy 1C/2C:
+ Khi bị khóa máy 1C/2C, thay vì phải ra quầy nộp cước hoặc ra Ngân hàng chuyển khoản khách hàng có thể nạp tiền vào TKEZPay để thanh toán hay nhờ thuê bao khác thanh toán hộ qua EZPay (thuê bao bị khóa 2C vẫn được mở USSD để nạp thẻ)
+ Hệ thống sẽ tự động mở liên lạc cho thuê bao ngay sau khi khách hàng thanh toán hết nợ cước.
Chuyển nhượng/Thanh lý Hợp đồng
- Chuyển nhượng Hợp đồng:
+ Số dư trong TKEZPay của thuê bao chuyển nhượng vẫn hoạt động theo cơ chế bình thường và dùng để thanh toán nợ cước và cước phát sinh cho thuê bao đó.
- Thanh lý Hợp đồng:
+ Không tiếp tục sử dụng dịch vụ:
>> Số dư TKEZPay được gạch nợ tức thì đối với phần nợ cước (nếu có) & tạm thu đối với cước phát sinh (cước nóng) tại thời điểm thanh lý Hợp đồng.
>> Số dư còn lại (nếu còn) được bảo lưu trên hệ thống tính cước để khấu trừ vào hóa đơn cước tháng thanh lý Hợp đồng.
>> Số dư còn lại sau khi khấu trừ vào hóa đơn cước tháng (nếu còn) sẽ không được hoàn trả cho khách hàng.
+ Chuyển sang sử dụng trả trước:
>> Số dư TKEZPay được gạch nợ tức thì đối với phần nợ cước (nếu có) & tạm thu đối với cước phát sinh (cước nóng) tại thời điểm thanh lý chuyển đổi dịch vụ.
>> Số dư còn lại (nếu còn) được bảo lưu trên hệ thống tính cước để khấu trừ vào hóa đơn cước tháng thanh lý chuyển đổi trả trước.
>> Số dư còn lại sau khi khấu trừ vào hóa đơn cước tháng (nếu còn) sẽ được cộng vào TK chính của thuê bao vào ngày mùng 09 tháng kế tiếp tháng chuyển đổi.

Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 22200846
Đang online: 2