Gói cước tích hợp ALO
31/10/2018
1910
Từ ngày 01/1/2016 VinaPhone chính thức ban hành các gói cước tích hợp với nhiều ưu đãi dành cho các thuê bao trả sau.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng thường xuyên là thuê bao hòa mạng trả sau bao gồm:
- Thuê bao ký hợp đồng hòa mạng trả sau.
- Thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều (trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng) đang không hưởng ưu đãi khác khôi phục sử dụng dịch vụ.
- Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện:
+ Thuê bao kích hoạt hòa mạng SIM trả trước hoặc là  Thuê bao trả sau chuyển trả trước hoạt động tối thiểu 01 tháng (chuyển sang trả trước trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng).
+ Tại thời điểm hòa mạng và đăng ký ưu đãi hoạt động 02 chiều.
Phạm vi: Toàn quốc.
Cước phí
1. Phí tham gia chương trình:
Cước phí Cước phí VNĐ/tháng    Ghi chú
Phí hòa mạng/lần 35.000 Các mức phí khác thu theo quy định hiện hành.
Cước thuê bao/tháng 49.000
Cước gói đăng ký Thu hàng tháng Thu theo quy định của từng gói tích hợp
2. Cước liên lạc trong nước ngoài gói:
Cước gọi nội mạng 880 đồng/phút
Cước gọi ngoại mạng 980 đồng/phút
Cước nhắn tin nội mạng 290 đồng/phút
Cước nhắn tin ngoại mạng 350 đồng/phút
(Các mức cước nêu trên đã bao gồm VAT)
3. Chi tiết các gói cước:
Tên gói cước Cước gói (VNĐ)/
Tháng (chưa bao gồm cước TB, cước HM)
Tích hợp dịch vụ
Thoại (phút) SMS (bản tin)  
Data
Gọi VNP, CĐ VNPT Gọi VNP, CĐ VNP, MBF Trong nước Gọi di động, CĐ DNK Nội mạng VNP Nội mạng VNP, MBF Trong nước
ALO-21 21.000 700              
ALO-45 45.000 1.000              
ALO-65 65.000 1.500              
ALO-135 135.000     300          
ALO-145 145.000   700            
SMART-99 99.000 1.000       300     MAX
SMART-119 119.000 1.000       300     MAX 100
SMART-199 199.000     300       300 MAX 100
SMART-299 299.000     500       500 MAX 200
SMS-15 15.000         300      
VOICE ngoại mạng 35.000       50        
Lưu ý: 
+ Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18, 24,36, 48, 60 tháng
+ Trong thời gian cam kết sử dụng gói cước thuê bao không được phép hủy gói, chuyển đổi sang hình thức thuê bao trả trước.
Các quy định
1. Quy định về thu cước: Tính theo tháng dương lịch.
2. Quy định hủy gói cước alo/tích hợp: Thực hiện hủy bất kỳ ngày nào trong tháng cũng tính 100% giá gói.
3. Quy định đăng ký, hủy các gói phụ (SMS-15, Voice ngoại mạng):
3.1. Gói SMS-15: là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:
- Gói cước này được bán kèm với các gói cước ALO/Smart nếu khách hàng có nhu cầu.Thời hạn sử dụng gói SMS-15 theo thời hạn sử dụng của gói cước khuyến mại đăng ký. Khách hàng cần ra ĐGD tại VNPT-TT ký hợp đồng hòa mạng để hủy gói cước này ( nếu cần).
- Hiệu lực gói SMS-15 (đăng ký/hủy) từ tháng kế tiếp tháng đăng ký/hủy.
3.2. Gói Voice ngoại mạng: là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:
- Gói cước này được bán kèm với các gói cước ALO nếu khách hàng có nhu cầu.
- Đối tượng: Thuê bao cá nhân đang sử dụng một trong các gói cước ALO tích hợp (không áp dụng cho gói cước ALO135, SMART199/299) và các thuê bao đang sử dụng gói cước KM cục bộ có hướng gọi nội mạng VNP, cố định VNPT/Gphone toàn quốc được đăng ký gói cước Voice ngoại mạng sử dụng kèm gói cươc chính.
- Hạn mức sử dụng gói Voice ngoại mạng theo tháng dương lịch. Thời gian sử dụng tương ứng với thời gian hưởng ưu đãi còn lại của gói ALO tích hợp.
- Không giới hạn cuộc gọi. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Sau khi sử dụng hết hạn mức số phút trong gói, nếu sử dụng thêm ngoài gói phút gọi ngoại mạng (ngoài gói) sẽ bị tính cước theo đơn giá niêm yết quy định hiện hành. Nếu không sử dụng hết hạn mức trong tháng sẽ không được bảo lưu sang tháng kế tiếp.
- Đăng ký mới gói cước Voice ngoại mạng, trong thời gian hưởng ưu đãi nếu:
Đăng ký trước ngày 21 của tháng: có hiệu lực sử dụng ngay trong tháng.
Đăng ký từ ngày 21 của tháng trở đi: có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp.
- Để đăng ký gói cước Voice ngoại mạng thì khách hàng cần ra Điểm Giao dịch của các VNPT-TT để làm thủ tục.
- Trong thời gian hưởng khuyến mại: Khách hàng có thể hủy gói cước Voice ngoại mạng và có hiệu lực từ tháng kế tiếp. Để hủy gói cước thì khách hàng cần ra Điểm giao dịch của các VNPT-TT để làm thủ tục.
- Thời gian sử dụng các gói cước Voice ngoại mạng theo thời gian hưởng khuyến mại còn lại tương ứng của gói ALO tích hợp.
- Nếu khách hàng chuyển đổi gói ALO tích hợp sang gói ALO135/ALO145, SMART199/299  thì gói Voice ngoại mạng kèm theo (nếu có) sẽ bị huỷ và không được hoàn tiền mua gói.
4. Quy định về chuyển đổi gói cước:
- Chỉ cho phép nâng cấp gói cước từ gói có giá trị thấp lên gói có giá trị cao hơn (bao gồm cả các gói Thương Gia, Sành, Chất, Sang, Sành+; Sang+, Chất+.....). Từ ngày 16/1/2017, Khách hàng có thể ra ĐGD tại VNPT-TTP ký hợp đồng hòa mạng để thực hiện nâng cấp hoặc thực hiện nâng cấp qua SMS theo câu lệnh sau: "TÊN GÓI" gửi 888.
- Gói cước chuyển đổi có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp tháng chuyển đổi, chu kỳ được tính theo chu kỳ của gói cước mới được nâng cấp.
- Các gói cước phụ kèm theo gói cước cũ (nếu có) khi chuyển đổi sang gói cước mới sẽ còn hiệu lực nếu gói cước mới vẫn thuộc đối tượng đăng ký được gói phụ đó.
- Nếu gói cước mới không thuộc đối tượng đăng ký được gói phụ đã đăng ký trước đó gói phụ sẽ bị hủy bỏ khi gói cước mới bắt đầu có hiệu lực.
Trong thời gian cam kết sử dụng gói cước thuê bao không được phép hủy gói, chuyển trả trước.
5. Tra cứu số phút miễn phí sử dụng: Soạn ALOTS gửi 900.  Hệ thống trả về nội dung số phút miễn phí còn lại sử dụng trong tháng.
 
 
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 22200834
Đang online: 1